ร้านธนบูรณ์ (ถนนอินทรคีรี)

257/4 ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : 081-6743571, 064-424-7516, 055-535989  อีเมล : thanaboonshop@gmail.com

เปิดทำการวันจันทร์-วันเสาร์ 8.30-17.30 น.
(Open for business Monday - Saturday 8.30 am. - 17.30 pm.)
หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(Closed on Sunday and public holidays)